Tanssiseura Vaihtoaskel ry

Yhdistyksemme

Kotipaikka: Kauhava
Rekisterinumero: 205.097
Merkitty rekisteriin: 25.02.2011

SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka: Yhdistyksen nimi on Tanssiseura Vaihtoaskel ry ja sen kotipaikka on Kauhava.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää seuratanssikulttuuria ja tanssiharrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tanssi- ja tanssiliikunnan opetusta. Toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia. Lisäksi yhdistys harjoitaa alan julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, huvitilaisuuksia ja harjoittaa ravintolatoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa. Yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

 

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistysta tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2 – 6 muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisellä äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on 01.08. – 31.07. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

 

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tiintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen nejäsosan (¾) enemmmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Puheenjohtaja Arja Ahonen

HALLITUS

Puheenjohtaja Arja Ahonen
Varapuheenjohtaja Marina Saviaro
Sihteeri Tiina Hyttinen
Rahastonhoitaja Tiina Hyttinen

 

Hallituksen jäsenet

Tuija Kuutti
Pentti Lammi
Marina Saviaro
Arto Kurunsaari
Erja Hietala
Leila Hakola

 

Varajäsenet
Jaana Seilo
Jouni Hakola

 

Hallitus vastaa Vaihtoaskeleen toiminnasta, joten jos jokin asia on mielessänne Vaihtoaskeleen toimintaan liittyen, voit asian esittää jollekin hallituksen jäsenelle tai vaihtoehtoisesti laittaa sähköpostia allaolevaan osoitteeseen.

 

JÄSENEKSI

Jäsenmaksu vuodelle 2024 on 25 €

Jäsenyys on voimassa 31.1.2025 asti.
Maksaessasi jäsenmaksun, saat jäsenedut heti käyttöösi.

Jäsenmaksun voi maksaa viikkokurssien infotiskille, tai suoraan tilille.


Saaja Vaihtoaskel ry
IBAN FI25 4744 0010 0314 51,   BIC HELSFIHH
Mainitse viestikentässä jäsenmaksu 2024 sekä oma nimesi.

Uusi jäsen; laita sähköpostilla myös yhteystiedot (Nimi, osoite, s-posti, synt.vuosi) osoitteeseen info(at)vaihtoaskel.fi

JÄSENEDUT & YHTEISTYÖKUMPPANIT

Jäsenkortin esittämällä saat seuraavia etuja yhteistyökumppaneiltamme Suselin valtakunnallisten etujen lisäksi

Tanssiseura VaihtoAskeleen omille kursseille jäsenhinnoilla.

Kortesjärven Rantamaja
* 2 euron alennus tanssilipun hinnasta

Jaskadansa (Tanssikoulu J.Leppäkari)
*2 euron alennus Kokkolan torstai-iltojen tanssikursseista.
*2 euron alennus Kauhavan tiistai-iltojen 2 tunnin kurssihinnoista.

Pohjanmaan Lääkintävoimistelu, Ylihärmä
* 2 euron alennus fysioterapiakäynneistä

Kauhavan Kirkonkylän Apteekki
* 10 % alennus normaalihintaisista apteekkituotteista, ei lääkkeistä

Ylistaron Halpa-Aitta
*10% alennus mekoista

Kauneushoitola Somia
*mm. 10% alennus Somiat kädet käsihoidosta ja Somiat jalat jalkahoidosta.
Yhdessä otettuna -20%.

Vaihtoaskel on SUSEL:in jäsenseura. Siispä, Vaihtoaskeleen jäsenenä, saat SUSEL:in sopimat jäsenedut käyttöösi.  http://www.susel.fi/j%C3%A4senetupaikat

esim. useat tanssipaikat tarjoavat alennuksen SUSEL-jäsenseuran jäsenille. Saat tanssipaikkaedut näyttämällä SUSEL-jäsenkorttisi. Jos jäsenkortissasi ei ole kuvaa, varaudu näyttämään myös henkilöllisyystodistus. Edut voimassa toistaiseksi.


TANSSIPAIKAT

Asikkala, Vesivehmaa Jenkkapirtti

Haapamäki Höyryveturipuisto

Hankasalmi Hangan Lava

Hartola Krouvin lava

Hattula Tanssi- ja huvikeskus Satulinna

Heinävesi Kermankosken lava

Iitti Saukonkallion lava

Isokyrö Pukkilansaari

Kaarina Littoisten lava

Kangasala Kisaranta

Kangasniemi Syvälahden lava

Kuopio Hotelli Rauhalahti

Kurikka Lusan halli

Lahti Pesäkallio Tanssitalo

Leppävirta Tulenliekki

Lohja Tanhuhovi

Nokia Kerhola Facebook

Orimattila Orimattilan Kehräämö

Pieksämäki Kari Tapio Paalupaikka Areena

Pirkkala Haikan lava

Puhos Matkailukeskus Pajarinhovi

Puumala Pistohiekan lava

Riiihimäki Riutanharju

Tervola Suukosken keidas

Turku Pyrkivän urheilutalo

Turku T-talo

Tuulos Kapakanmäki

Tuusniemi Viihdekeskus Hojo Hojo

Vaajakoski Vaajakosken Urheilutalo

Äänekoski Kartano Kievari

 

MUUT ETUPAIKAT

Alemana Dance Center, Pori 
Erikoisalennuksia tapahtumissa 5-15%, voimassa toistaiseksi. 

Alemana Dance Center, Jyväskylä
Alennus 5% ja kampanja-alennukset 10-15%, voimassa toistaiseksi.


Intersport, Joensuu 
Kauppakatu 23 B, 80100 JOENSUU, puhelin 013-120 520. Alennus -15% suositushinnasta (ei koske tarjoustuotteita). Voimassa toistaiseksi. 


Joensuun Erä-Urheilu Oy, Joensuu 
Kauppakatu 18, 80100 JOENSUU, 013-227 211 Tekstiilit ja jalkineet OVH:sta -15%, voimassa toistaiseksi. 


Joen Kultakeidas, Joensuu 
Tuotteista -10% OVH:sta. Voimassa toistaiseksi. 


Kelloliike Ilmankangas Ky, Joensuu 
Kaikista normaalihintaisista tuotteista -20% (ei koske töitä). Sopimus voimassa toistaiseksi. 


Roset-Ideat Oy, Helsinki 
Tanssikengät ja tanssilenkkarit edullisesti maahantuojalta. Alennukset -10%, voimassa toistaiseksi. Roset-Ideat Oy, Örskintie 11 / Kirkonkyläntie 12, HELSINKI/Malmi, puh. 050-330 4323, tanssikengat(at)gmail.com 


Suutari Kake, Lappeenranta

SUSELin jäsenkortilla 10 % alennus kaikesta mitä saa tästä yrityksestä. Suutari Kake, Prisma Puhakankatu 9-11, Lappeenranta, puh 05-415 0630, Kauko Keränen 0400-282 601, suutari.kake(at)elisanet.fi


Tanssikoulu Salsa de Cuba
Helsinki, Turku, Klaukkala. Susellin jäsenkortilla alennusta tanssikursseista -5%. Alennus voimassa toistaiseksi.

OTA YHTEYTTÄ

Yhteydenotot seuralle sähköpostitse osoitteeseen:
Seuraa meitä somessa:
Scroll to Top